3АБАВНО МЕЖДУЧАСИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вече имаме свое място в Интернет пространството! Това е сайтът на нашия клас! Тук ще намерите различни материали, снимки на класа,  ще прочетете вашето лично творчество. Тук ще публикуваме новините от нашия ден, нашите изяви и награди. Тук ще можете да изкажете мнението си по различни проблеми!


 

 

 

 

  

Ето ни  в шести клас! 

  

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola