Най-голямото богатство

Да правиш добро е умение,

което всяко дете носи в сърцето.

Когато от малък човек се научи,

как стъпка по стъпка с добро да сполучи.

 

Така в живота ще успява,

добрата постъпка от лошата да различава.

В трудни моменти на приятел ръка да подава,

и за награда, усмивка да получава.

 

Когато е ядосан,

когато му се плаче,

предизвикателството да посреща

като малко юначе.

 

Ако света на злото с добро е отвръщал,

и всяка ненавист и завист преглъщал,

може би думи като война и злорадство,

да бяха заменени с мир и духовно богатство.

 

Но трябва малките деца да знаят,

че големите да станат добри, мечтаят.

И винаги в техните сърца,

ще царува доброта.

  Лъчезара Станиславова Йорданова – 4„а” клас

 

  Толерантност

Толерантни и добри- падаме си по игри.

Скараш ли се с някой – му кажи

прав ли си , или не си,

защото много ти ме нарани.

 Ти обиди ме така,

но аз ще ти простя.

Приятелите са -да си прощават,

а не жертва на лошотията да стават.

                              Мария Драганова-4 „а” клас

 

 Приятелство

 

 Хей, приятелче, добро,

Искаш ли да ти помогна в зло?

Ако някой теб те нарани-

Лошо ще си навреди.

Ако си ми приятел  ти-

Ще ми помагаш във беди.

И ще празнуваме тогаз,

Че си ми приятел в този час!

                             Боянна- Ди Маринова-4 „а” клас 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola