Годишни контролни работи. График


 

 

Снимка за спомен около нашето ябълково дръвче!

 В междучасието- когато сме заедно, закуската е много сладка!

  Поздрав от момичетата, послучай Първи март!

 Пролетта дойде в нашия клас с цъфналите клонки!

 Урок по родолюбие-   подготвен от Калоян и Димитър!

 Любимият ни час-ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ!

 В час внимаваме, слушаме и пишем! Много сме послушни!

 Преди началото  на часа!

 Нашите певици- Мими и Боби! 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola