Език игра Уроци  от интернет Полиглот


 Тази джаджа ще ви даде много от различните езикови курсове на различни езици на света: английски, испански, френски, немски, гръцки, италиански, полски, португалски, румънски, руски, ...

Internet Polyglot

 

411 онлайн игри Колекция  от gizmo222   

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola